Obsah košíku

položek:

celková cena: ,- Kč

Zobrazit košík

Obchodní podmínky


Sídlo firmy

NANO Systems s.r.o.¨

Na Nivách 1989/24

70030 Ostrava Zábřeh

Internetový obchod: www.nabytek-z-masivu.cz

E-mail: info@jeko.cz

Sklady:

NANO Systems s.r.o.

Konská 46

Třinec  

 73961


1. Úvodní ustanovení
a) Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nabytek-z-masivu.cz. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu nabytek-z-masivu.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b) Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
c) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
d) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
e) Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu nabytek-z-masivu.cz, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Provozovatel internetového obchodu nabytek-z-masivu.cz se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky. V případě, že písemně požádáte o odstranění Vašich údajů z databáze, bude tak učiněno neprodleně.


3. Platební podmínky

Zboží bude zaplaceno:

Dobírkou

Bankovním převodem - předem před dodáním zboží, po vystavení faktury
                                      (Česká spořitelna č.ú.: 1678542369/0800)


Osobně na adrese : NANO Systems s.r.o. Konská 46, Třinec 73961


Při výrobě atypických rozměrů, či jiných úprav, se účtuje 20 % z celkové ceny (nevratná záloha).

Při objednávce atypických rozměrů (DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA) - platba předem ve výši 50% (nevratná záloha).

Při objednávce nad 30000 Kč - platba předem ve výši 50%.

Objednávky náb. Mexicana v odstínu jiném než světle hnědý vosk - platba předem ve výši 50%.


4. Dodací podmínky
 

Ceny dopravného

Cena dopravného Typ zboží
Dopravné za 210 Kč zboží od Kč do 2500 Kč
Dopravné za 340 Kč zboží od 2501 Kč do 5000 Kč
Dopravné za 450 Kč zboží od 5001 Kč do 7000 Kč
Dopravné za 490Kč zboží od 7001 Kč do 9999 Kč
Doprava ZDARMA zboží od 10000 Kč a výše

 

 Při objednávce hodnotě vyšší, než 10.000,- Kč je doprava po celé České republice ZDARMA.

 5. Převzetí zásilky a reklamace

Zásilku doručenou dopravcem doporučujeme před převzetím důkladně zkontrolovat. V případě, že je zboží na první pohled poškozeno, sepište reklamační zápis. Zde uveďte místo poškození (např. poškozené hrany boku skříně). Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovouto reklamaci přijmout. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce. Pokud zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu výrobní vadu co nejdříve nás kontaktujte. Poškozené nebo chybějící zboží se budeme snažit dodat v co nejkratším termínu. Dodavatel má ze zákona 30-ti denní lhůtu na vyřízení. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty k vyřízení reklamace.

Reklamace zasílejte na: 
E-mail: reklamace@jeko.cz
Tel.: +420 773660012
Adresa:NANO Systems s.r.o. Konská 46, Třinec 73961


6. Záruka
Záruční doba je podle zákona stanovena v délce 24 měsíců. Doba začíná běžet od data převzetí. U některých výrobků může být doba prodloužena dle pravidel výrobce, popř. dovozce. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží.


7. Odstoupení od objednávky

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Zásilku je nutné doručit zpět prodávajícímu na adresu NANO Systems s r.o., Konská 46, 739 61 Milíkov u Jablunkova, k rukám osoby zodpovědné za reklamace ve společnosti NANO Systems s r.o.. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@jeko.cz

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Peněžní prostředky budou zaslány na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Od kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (nábytek na zakázku, atypické rozměry, jiné než standardní provedení…)
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (matrace, polštáře, povlečení atd…)

 

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ nebo v případě výprodeje - zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

osobní údaje

reklamační řád

dodací podmínky

Zákazník

nepřihlášen

Novinky e-mailem

Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových produktech a slevách.

Objednávky a informace

info@jeko.cz

V pracovní dny
od 8-16 hod.
Tel.: 773 660 012

Nejprodávanější

Cena:9 392,- Kč

Cena:9 278,- Kč

Cena:8 028,- Kč

Cena:1 548,- Kč

Cena:3 888,- Kč