Génius jménem Michelangelo

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) byl jedním z nejvýznamnějších umělců renesance a jeden z nejvýznamnějších umělců v dějinách umění. Narodil se 6. března 1475 ve vesnici Caprese v Itálii. Jeho rodina patřila k florentské šlechtě. V mládí byl poslán do domácnosti florentského bankéře Lorenza de' Mediciho, kde měl možnost rozvíjet svůj umělecký talent a dostal přístup k významným kulturním kruhům ve Florencii. Michelangelo se brzy proslavil jako sochař. Jeho první významnou prací byla socha La Pietà v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, kterou dokončil kolem roku 1499. Následovala zakázka na sochu Davida, kterou vytvořil v letech 1501 až 1504.

V roce 1505 povolal papež Julius II. Michelangela do Říma a zaúkoloval ho několika velkými projekty, včetně fresky na stropě Sixtinské kaple, kterou Michelangelo dokončil v letech 1508 až 1512. Michelangelo se také zapojil do architektonických projektů, včetně návrhu náhrobku pro papeže Julia II. Po smrti Julia II. se Michelangelo vrátil do Florencie a pracoval na různých projektech pro město, včetně návrhu vojenských opevnění. Během této doby také pracoval na sochách pro Medicejskou kapli ve Florencii.

sixtinská kaple

V jeho posledním období působení se Michelangelo vrátil do Říma a pracoval na několika dalších projektech, včetně výzdoby baziliky sv. Petra. Mezi jeho pozdějšími pracemi byla také stavba návrhu baziliky sv. Petra a výroba zlatého oltáře pro baziliku sv. Petra. Zemřel 18. února 1564 v Římě ve věku 88 let. Michelangelo byl jedním z nejvíce všestranných umělců v dějinách umění. Jeho dílo zahrnuje sochy, malby a architektonické projekty, a jeho práce na Sixtinské kapli v Římě je považována za vrchol jeho umění. Jeho vliv na umění a kulturu přetrvává dodnes, a jeho jméno je spojováno s vrcholným obdobím renesance v Itálii.

socha mojžíše bazilika sv Petra řím

Michelangelo měl během své umělecké kariéry několik významných konkurentů a současníků. Itálie renesance byla obdobím velkého uměleckého rozkvětu, a tak se Michelangelo setkal s mnoha dalšími talentovanými umělci, kteří také zanechali významné stopy ve světovém umění.

Leonardo da Vinci (1452-1519) byl dalším významným renesančním umělcem, který byl aktivní ve stejné době jako Michelangelo. Jeho genialita zahrnovala obrazy, jako je Mona Lisa a Poslední večeře, ale také vědecké a technické studie. Leonardo byl také architektem a vynálezcem.

Raffael Santi (1483-1520) známý jako Rafael, byl dalším významným umělcem renesance. Jeho malby jsou známé pro svou harmonii a krásu. Byl Michelangelovým největším konkurentem a neměli se v lásce obzvlášť proto, že si Rafael měl tendenci kopírovat Michelangelův styl

Michelangelo vytvořil mnoho významných uměleckých děl během své kariéry. Mezi nejznámější patří Socha Davida. Tato socha Davida, biblické postavy, který porazil obra Goliáše, je jedním z nejslavnějších Michelangelových sochařských děl. Nachází se v Galerii dell'Accademia ve Florencii a je považována za symbol krásy a dokonalosti.  Další známé dílo je socha La Pietà, znázorňující Pannu Marii, která drží tělo Ježíše Krista po jeho smrti na kříži, byla Michelangelovým raným dílem.

basilica-di-san-pietro-in-vatican_1

Nachází se v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Mezi jeho malířské úspěchy považujeme strop Sixtinské kaple, a je jedním z nejvýznamnějších děl v historii umění. Michelangelo na něm pracoval v letech 1508-1512 a vytvořil fresky, které zahrnují několik biblických scén, včetně stvoření Adama. V Sixtinské kapli se nachází také freska Poslední soud. Michelangelo vytvořil Poslední soud na oltáři Sixtinské kaple mezi lety 1536 a 1541. Znázorňuje Poslední soud podle biblického vyobrazení, kde Ježíš Kristus soudí duše na konci světa. Toto jsou pouze některá z nejvýznamnějších děl Michelangela, a jeho umění a práce měly zásadní vliv na vývoj umění renesance a zanechaly trvalý dojem v dějinách umění.

Tak pokud někdy budete mít cestu kolem stavte se zkouknout některé z jeho nádherných děl. Na lavici můžete tiše sedět a nechat se unášet dokonalostí vetknutou do Michelangelových děl. 

 

Mohlo by Vás ještě zajímat:

Století posunu

Jak si vytvořit vlastní židli